WARNING

You are on the BDSM site, pressing ENTER confirms that: You are 18 years old and you are of age. If your state has a legal age of majority, you meet that age. You also acknowledge that under no circumstances will you grant access to persons who do not meet these conditions. You further acknowledge that the displayed content will be for your private use only and you will not distribute it in any way. You agree that the content does not cause offense to you, or that you are not offended and that you enter voluntarily. If you do not meet the above conditions, press EXIT to exit immediately.


Hospitalizace

Hospitalizace u nás je možná v rámci dlouhodobé návštěvy od 6 hodin až například po 48 hodin. Scénář/ průběh je sestavován individuálně, kdy se Lady Nikou přizpůsobujeme potřebám a přáním klienta, které s Vámi zkonzultujeme.

Hospitalizace je formou roleplay (lékařky, sestřičky, zvrhlé vychovatelky v léčebně aj.), kde je možno zakomponovat nejen klinik praktiky, ale také i klasické BDSM praktiky, zkrátka vše, co máte rádi. Podotýkám, že stanové diagnózy jsou smyšlené a nereálné, ale na něco Vás léčit musím. ☻☻☻

Hospitalizace není možná provést pouze v jedné, kvůli autentičnosti, ale rovněž kvůli náročnosti, která vyžaduje zvýšenou pozornost.

Co můžete od hospitalizace očekávat? Zde Vám napíši možná příklad:

"Přijetí pacienta pro intersubjektivní symptom dlouhodobé erekce."

  • přijetí pacienta k hospitalizaci (sbírání anamnézy aj.)
  • komplexní lékařské vyšetření (pohledem, pohmatem, poklepem, poslechem, a mnoho jiných)
  • doprovodné lékařské vyšetření (konsilium provedené sexuoložkou, ...)
  • stanovení diagnózy (např. obstrukce močových cest, chronická nadrženost) a následným stanovení léčby např. operačním výkonem (Podotýkám, že se jedná o simulovaný operační výkon.) Více informací se dočtete: ZDE)
  • předoperační příprava (holení, dekontaminace těla, či jeho části)
  • operační zákrok (např. dilatace a cévkování, dále viz níže)
  • pooperační péče (sledování pacienta po zákroku → pohledem a pohmatem genitálií)
  • po operačním zákroku se pacient dozví, že se nedopatřením dostal na perverzní kliniku, kdy bude pacient použit pro zvrhlé hrátky, či experimenty dvou nenasytných zdravotnic/ vychovatelek. Je pevně přivázán a třeba napojen na elektrostimulaci a pro umocnění utrpení bude muset bezmocně přihlížet tomu, jak se dvě zdravotnice vzájemné laskají ...