Simulovaná operace

Simulovaný operační zákrok:

Probíhá za asistence lékaře, perioperační sestry, která může převzít roli anesteziologa, nebo při větším rozsahu "operačního výkonu" je možnost přizvání další kolegyně, která se zhostí role anestezioložky, tudíž by bylo možný kompletní operační tým lékařky - chirurga, perioperační sestry a anestezioložky.

Chirurg operatér - lékař provádějící operační zákrok (vždy ho provádí Madam Iris, která má dlouholeté zkušenosti na chirurgii, včetně operačních sálů)
Perioperační sestra - sestra instrumentářka neboli sálová sestra, která asistuje operatérovi během operačního zákroku (Lady Nika)
Anesteziolog - uvedení do "anestezie", monitoring pacienta, popřípadě utěšování pacienta (Lady Nika. Při složitějším zákroku, nebo preferenci klienta může být přítomna naše další kolegyně)

Uvedení do celkové anestezie se provádí pouze pomocí Poppersu speciálním inhalátorem, opět záleží na preferenci. Jiná sloučenina NENÍ MOŽNÁ!!!

Pacient je v průběhu "zákroku" připojen na monitor životních funkcí a manuální plicní ventilaci speciální kyslíkovou maskou. Podání kyslíku není možné!!!

Je na preferenci klienta, jestli chce být během "zákroku" připoután. 

Cokoliv, co souvisí s "operačním výkonem" je za přísně sterilního prostředí tj. cokoliv si zvolíte jako proceduru vhodnou pro operační výkon, my budeme ve vhodném oděvu (empíry, ústenky a čepice, u kterých si můžete zvolit barvu a rovněž sterilní rukavice)