WARNING

You are on the BDSM site, pressing ENTER confirms that: You are 18 years old and you are of age. If your state has a legal age of majority, you meet that age. You also acknowledge that under no circumstances will you grant access to persons who do not meet these conditions. You further acknowledge that the displayed content will be for your private use only and you will not distribute it in any way. You agree that the content does not cause offense to you, or that you are not offended and that you enter voluntarily. If you do not meet the above conditions, press EXIT to exit immediately.


FAQ

"Jak je to u Vás s hygienou?"

Používám jednorázové sterilní pomůcky, které po použití okamžitě vyhazuji. Ty, co jsou na více použití a mohou se sterilizovat, sterilizuji v horkovzdušném sterilizátoru při 134 °C, kdy jsou pomůcky baleny do speciálních sterilizačních obalů.

Pomůcky, které jsou z gumy, nebo jiné termolabilní pomůcky, procházejí tzv. vyšším stupněm desinfekce.
K desinfekci používám Procura Delta Guard, Stabimed, Hexaquart, Helipur H + N, Procura Spray In, Cutasept F, Skinsept Mucosa, Septoderm, Betadine, Sterilium.


Každý měsíc je desinfekce měněna, kvůli rezistenci mikroorganismů.

Po každém studio pečlivě desinfikuji, pokud máte alergii, neprodleně mi to sdělte.