FAQ

"Jak je to u Vás s hygienou?"

Používám jednorázové sterilní pomůcky, které po použití okamžitě vyhazuji.
Ty, co jsou na více použití a mohou se sterilizovat, sterilizuji v horkovzdušném sterilizátoru při 134 °C, kdy jsou pomůcky baleny do speciálních sterilizačních obalů.
Pomůcky, které jsou z gumy, nebo jiné termolabilní pomůcky, procházejí tzv. vyšší stupněm desinfekce.
K desinfekci používám Procura Delta Guard, Stabimed, Hexaquart, Helipur H + N, Procura Spray In, Cutasept F, Skinsept Mucosa, Septoderm, Betadine, Sterilium.


Každý měsíc je desinfekce měněna, kvůli rezistenci mikroorganismů.


Po každém klientovi studio pečlivě desinfikuji, pokud máte alergii, neprodleně mi to sdělte.