WARNING

You are on the BDSM site, pressing ENTER confirms that: You are 18 years old and you are of age. If your state has a legal age of majority, you meet that age. You also acknowledge that under no circumstances will you grant access to persons who do not meet these conditions. You further acknowledge that the displayed content will be for your private use only and you will not distribute it in any way. You agree that the content does not cause offense to you, or that you are not offended and that you enter voluntarily. If you do not meet the above conditions, press EXIT to exit immediately.


Přihlásit

Založit nový účet


Některé stránky tohoto webu jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům.

GDPR

Správa osobních údajů

Osobní údaje registrovaných uživatelů těchto webových stránek jsou zpracovávány výhradně správcem, který je touto činností pověřen a je k tomuto úkonu řádně proškolen.

Osobní údaje, jejich zpracování a zabezpečení

  • "Osobním údajem" je myšlen údaj, vedoucí k identifikaci jedince.

  • Registrací poskytujete povinné údaje: → e-mailová adresa.

  • Registrací můžete poskytnout nepovinné údaje: → telefonní číslo.

  • Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou zabezpečeny vícefázovou autentizací (postup používaný k ověření identity správce) tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám. Autentizace je v pravidelných intervalech měněna.

Délka uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu registrace a poté budou pravidelně mazána každý rok v listopadu.

Práva registrovaných uživatelů

  • Registrovaný uživatel má dle Článku 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Právo na výmaz, opravu, a také omezení zpracování.

  • Správce vyřídí žádost registrovaného uživatele o výmaz, opravu, či omezení v co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.