WARNING

You are on the BDSM site, pressing ENTER confirms that: You are 18 years old and you are of age. If your state has a legal age of majority, you meet that age. You also acknowledge that under no circumstances will you grant access to persons who do not meet these conditions. You further acknowledge that the displayed content will be for your private use only and you will not distribute it in any way. You agree that the content does not cause offense to you, or that you are not offended and that you enter voluntarily. If you do not meet the above conditions, press EXIT to exit immediately.


Simulace operačního výkonu

Věřím, že každý z nás touží být středobodem vesmíru, kdy se můžeme věnovat svému nitru a svému vzrušení, zatím co je o nás pečováno...

Pod pojmem "operační výkon" si většinou představujeme něco bolestivého a nepříjemného, avšak v našem pojetí je to spíše o navození příjemných pocitů, vzrušení a vyplnění Vašich tužeb, které sofistikovaně, formou roleplay koncipujeme tak, aby byl prožitek autentickým navozením skutečné reality z lékařského zákroku, ale zároveň nepředvídatelný a také splňující Vaše erotické sny a představy.


Kdo jsme a jaké jsou naše role?

Jsme erudovaní zdravotníci s nekonvenční mentalitou, osobitým přístupem a bezmeznou fantazií. Každý z nás je svým způsobem jinak ujetý, ale svedl nás dohromady entuziasmus pro klinik hrátky a BDSM, dohromady tvoříme perioperační tým…

Naše role se mění v závislosti na počtu aktérů a dle Vašich potřeb.

Dr. Iris - zastává roli chirurga operatéra, který provádí simulaci operačního výkonu a vede celý perioperační tým.

Dr. Alex - zastává roli asistujícího chirurga, nebo perioperační (instrumentační) sestry.

Dr. Marta - zastává roli lékařky anestezioložky, nebo perioperační sestry.


Přibližný průběh…

Při prvním kontaktu si spolu ujasníme Vaše přibližné vize, pokud ovšem nemáte ucelenou představu, nevadí, pomohu Vám.

Také spolu projednáme, kolik členů operačního týmu by mělo být přítomno a jak dlouhé setkání byste si představoval… Tyto faktory modifikuji a koncipuji do přibližného scénáře, který Vám pošlu.


Realizace:

  • představím Vám perioperační tým, který se dle Vašich preferencí může skládat ze dvou až čtyř členů a doladíme detaily např., sběr komplexní anamnézy a zda chcete být během simulace operačního výkonu připoután k operačnímu stolu, aj.

  • předoperační příprava (oholení, očista, klystýr, premedikace (Poppers), připojení na monitor vitálních funkcí)

  • simulace celkové anestezie se provádí pouze pomocí Poppersu speciálním inhalátorem a poté je plicní ventilace zajištěna manuálně speciální kyslíkovou maskou

  • samotný zákrok (př. dilatace, cévkování, laváž močového měchýře, ale i něco ostřejšího, jako jsou jehličky, šití aj.) více viz operační protokol ve fotogalerii

  • pooperační péče ("probuzení z anestezie", monitoring vitálních funkcí na dospávacím pokoji, kontrola "operační rány"…)

  • propuštění do domácího léčení


Anotace:

Na naší klinice Medical fetish clinic je úzkostlivě dbáno na hygienu, což v praxi spočívá v systematickém mytí a chirurgické dezinfekcí rukou celého týmu před každým operačním zákrokem. Samozřejmostí je používání jednorázových sterilních rukavic a pomůcek. Dále důsledná dezinfekce a sterilizace veškerého instrumentária, včetně zajištění naprosté sterility celého operačního pole - pokud se jedná o předem dohodnutý invazivnější zákrok.


Důležité informace!

  • Jedná se pouze o simulaci operačního výkonu, nikoliv o reálný chirurgický zákrok, tudíž NENÍ MOŽNÁ kastrace, vasektomie, obřízka, laparotomie… !!!

  • Anestezie je rovněž simulovaná, VE SKUTEČNOSTI JSTE PŘI VĚDOMÍ, avšak můžete být, ale také nemusíte být opojen inhalací Poppersu.

  • PLICNÍ VENTILACE JE POUZE MANUÁLNÍ (ruční), REÁLNÁ INTUBACE NELZE, pouze náznakem.

  • Zmíněná premedikace je jen v rámci hry, kdy dostanete třeba TicTac, nebo Poppers. NENÍ MOŽNÉ reálně podání medikamentů!